Links

Wij selecteerden voor u een aantal links naar websites die interessant voor u kunnen zijn. Ook een idee voor een link? Mail het ons!

Raad voor Onroerende Zaken

De vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft ten doel het gezamenlijk bewaken, bevorderen en verbeteren van het functioneren, de kwaliteit en het aanzien van de bedrijfstak onroerend goed en specifiek de door de aangesloten lidorganisaties en hun leden te verrichten werkzaamheden op het gebied van het risicodragend creëren, financieren, in eigendom gebruiken, exploiteren en beheren, de overdracht en de makelaardij van in Nederland gelegen onroerend goed.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt onder andere de prijsindexcijfers bij. Deze prijsindexcijfers worden gebruik voor de huurprijsaanpassing van de geldende jaarhuur.

VBO Makelaars

De VBO (Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed) is de snelst groeiende en meest actieve brancheorganisatie voor makelaars in onroerend goed. De ruim 1000 aangesloten makelaars stellen de consument centraal en staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Kadaster

Het kadaster is de instantie in Nederland die de eigendomssituatie inzichtelijk maakt van percelen. Op een uittreksel van het kadaster staat onder andere of er beperkingen op een perceel rusten.

iLocate

iLocate is een onafhankelijke website voor vraag en aanbod van commercieel vastgoed.

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel houdt onder andere het handelsregister bij waarin organisaties zich inschrijven. Via het handelsregister wordt onder andere de tekeningsbevoegdheid van een organisatie inzichtelijk gemaakt.

Plaats.nl

Plaats.nl geeft uitgebreide informatie over een betreffende plaats. Ondere andere is via deze site informatie verkrijgbaar met betrekking tot ontwikkelingen van een betreffende stad. Tevens is via deze site de site van de betreffende gemeente te raadplegen.

Arc² Architectuurstudio

Arc² is de architect achter de representatieve ShowOffice gebouwen in onze portefeuille. Kijk ook op www.showoffice.nl.

Stichting Rupingh

Op onze site leest u meer over deze stichting die wij enthousiast steunen.